VAHENDID

Projekti tulemused on kättesaadavad partnerluse viies keeles (EN, FR, IT, GR, ET).

EESMÄRK: Meie eesmärk on anda neurodivergentsetele inimestele rohkem võimalusi ja tööandjatele vahendeid, et võidelda häbimärgistamise ja teabepuuduse vastu. Meie eesmärk on vähendada vaimset tervist ja majanduslikku koormust seoses selle teemaga, parandades tööalast stabiilsust ja karjääriarengut noorte töötajate jaoks, kes on üleminekul kutseharidusest tööjõusse.

Pedagoogiline raamistik

See on teadmistebaas, mille partnerlus loob kogu projekti kestuse jooksul. Kavandatav tulemus on metoodika ja vahendite koostamine tööotsijatele ja tööandjatele. 

Projekti partnerid viivad läbi põhjaliku uuringu ja analüüsi praeguse olukorra kohta ELi tööturul, et paremini suunata oma edasisi jõupingutusi. Samuti koostame tugikataloogi, et teavitada, kust inimesed saavad toetust leida.

Uuenduslikud õppevahendid

Projekti eesmärgi saavutamiseks soovime jagada praktiliste õppematerjalide kombinatsiooni. Selle projekti vahendid tehakse ise kättesaadavaks kaasavas formaadis, et pakkuda tuge neurodivergentsetele inimestele, võttes eelkõige arvesse SLD-ga inimeste vajadusi. Neurodiversiaalsetele töötajatele loodud tulemused on e-õppe formaadis, et tagada maksimaalne ligipääsetavus ja selgus.

Meie eesmärk on luua järgmised materjalid:

Töötajate jaoks

Uuring

Düs-häiretega inimeste poliitika praeguse olukorra põhjalik uurimine ja dokumenteerimine.

Parimate tavade brošüür

Toetusmoodul

Digitaalne tööriistakast


mis sisaldab internetis kättesaadavaid ressursse, et toetada tulevasi SLD-ga töötajaid mitmesugustes olukordades

Tööotsimise enesehindamise vahend

mis aitab neurodiversiteetsetel tööotsijatel koostada sobivaid tööavaldusi, mis vastavad nende taotletavale töökohale

Töövaliku ja edasijõudmise vahend

mis aitab neurodiversite tööotsijatel leida õiget tüüpi töökoha

Tööandjatele

Põhjalik tööandjate juhend

mis sisaldab tööandjatele mõeldud vahendeid, mis keskenduvad neurodiversiteedi eelistele töökohal

Käsiraamatud õpihäirete kohta töökohal

koos iga häire eripäraga, et tööandjad saaksid töötajate andeid paremini ära kasutada

Tugimaterjalid

neurodiversiteediga töötajate värbamiseks ja töölevõtmiseks

Ülesannete kavandi moodul

mis aitab koostada tööprotsesside kavandeid

Tugikataloog

mis sisaldab riikide kaupa teavet neurodiversiteeti toetavate ressursside kohta töökohal

Euroopa Liidu kaasrahastamine. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

(Projektikood: 2022-2-IE01-KA220-VET-000097062)