Πηγές

Τα αποτελέσματα του έργου είναι διαθέσιμα στις 5 γλώσσες των εταίρων (EN, FR, IT, GR, ET).

ΣΤΟΧΟΣ: Ο στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε τα άτομα με νευροδιαφοροποίηση και να παρέχουμε στους εργοδότες εργαλεία για τον αγώνα ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό και την έλλειψη πληροφόρησης. Στοχεύουμε στη μείωση της άγνοιας σχετικά με αυτό το θέμα, βελτιώνοντας τη σταθερότητα στην εργασία και την επαγγελματική ανάπτυξη για τους νέους εργαζόμενους που μεταβαίνουν από την επαγγελματική εκπαίδευση στον χώρο εργασίας.

Εκπαιδευτικό πλαίσιο

Αυτή είναι η βασική γνώση που οι εταίροι του σχεδίου θα δημιουργήσουν κατά τη διάρκεια του έργου. Το αποτέλεσμα είναι η παραγωγή μιας μεθοδολογίας και πόρων για ανέργους κι εργοδότες.

Οι εταίροι αυτού του έργου θα διεξάγουν εκτενή έρευνα και ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης στην αγορά εργασίας στην ΕΕ, ώστε να καθοδηγήσουν καλύτερα τις υπόλοιπες προσπάθειές τους. Θα δημιουργήσουμε επίσης έναν ενημερωτικό κατάλογο με το πού μπορούν τα άτομα να βρουν υποστήριξη στις χώρες της κοινοπραξίας.

Καινοτόμα εργαλεία μάθησης

Για να επιτύχουμε τον στόχο του έργου μας, θα δημιουργήσουμε πρακτικά υλικά μάθησης. Τα εργαλεία αυτά θα διατίθενται σε ένα περιβαλλον κατάλληλο ώστε να παρέχουν υποστήριξη στα άτομα με νευροδιαφοροποίηση, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαιτέρως τις ανάγκες των ατόμων με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ). Τα υλικά που θα δημιουργηθούν για τους εργαζόμενους με νευροδιαφοροποίηση θα είναι σε μορφή ηλεκτρονικής μάθησης ώστε να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη προσβασιμότητα και κατανόηση.

Στοχεύουμε να δημιουργήσουμε τα ακόλουθα υλικά:

Για τους εργαζόμενους

Έρευνα

Διεξαγωγή συνολικής εξέτασης και τεκμηρίωσης της τρέχουσας κατάστασης των πολιτικών για τα άτομα με ειδικές μαθησιακές διαταραχές.

Βιβλίο βέλτιστων πρακτικών

ένα πρόγραμμα

ένα ψηφιακό εργαλείο

με μια σειρά πόρων διαθέσιμων online, για να υποστηρίξουν τους μελλοντικούς εργαζομένους με ΕΜΔ, σε μια ευρεία γκάμα καταστάσεων

ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης

για αναζήτηση εργασίας που θα βοηθήσει τους αναζητητές εργασίας με νευροδιαφοροποίηση να δημιουργήσουν κατάλληλες αιτήσεις εργασίας για τον τύπο εργασίας που τους ενδιαφέρει

για την επιλογή και την πρόοδο στην εργασία

που θα καθοδηγήσει τους αναζητητές εργασίας με νευροδιαφοροποίηση στον σωστό τύπο εργασίας

Για τους εργοδότες

έναν εκτενή οδηγό με πόρους

για εργοδότες που επικεντρώνεται στα οφέλη της νευροδιαφοροποίησης στον χώρο εργασίας

φυλλάδια σχετικά με τις διαταραχές μάθησης

στον χώρο εργασίας, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για κάθε μία, ώστε οι εργοδότες να αξιοποιούν καλύτερα τα ταλέντα των εργαζομένων

υλικό υποστήριξης

για την πρόσληψη και την απασχόληση εργαζομένων με νευροδιαφοροποίηση

ένα πρόγραμμα

για τη δημιουργία μοντέλων εργασίας

έναν κατάλογο υποστήριξης

με πληροφορίες ανά χώρα, σχετικά πόρους που υποστηρίζουν τη νευροδιαφοροποίηση στον χώρο εργασίας

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

(Project code: 2022-2-IE01-KA220-VET-000097062)