KONTEKST JA VAJADUSED

I. London University College kognitiivse neuroteaduse instituudi uuringu kohaselt esineb spetsiifilisi õpihäireid (HEV) umbes 10%-l kõigist lastest. Seega on õpiraskused suurim puude kategooria. HEV-d ei kao aja ja raviga; seetõttu vajavad selle puudega inimesed kogu oma ülejäänud elu jooksul kohandatud vahendeid.

Üldine teadlikkus selle puude olemusest ja vajalikest kohandustest on haridusvaldkonnas ja kutsealal aeglaselt paranenud, jättes HEVga täiskasvanud inimesed sageli ilma vajaliku toetuseta, et nad saaksid tööalaselt areneda. See tekitab HEV-ga inimeste jaoks tööhõive- ja vaimse tervise probleeme, eriti enesehinnanguprobleeme, mis võivad oluliselt mõjutada nende ametialaseid valikuid, karjääriredelit ja sissetulekut.

II. Projekti "Dys in education, professional life and work" eesmärk on pakkuda töötajatele ja tööandjatele teadmisi ja vahendeid, et luua parem sünergia, võidelda diskrimineerimise vastu ja anda HEV-ga inimestele rohkem võimalusi, parandades ühtlasi tööalast stabiilsust ja karjääri arengut noorte töötajate jaoks, kes on üleminekul kutseharidusest tööellu.

Eesmärgiks on anda neurodivergentsetele inimestele mõjuvõimu ja tööandjatele vahendeid, et võidelda häbimärgistamise ja teabe puudumise vastu, mõista, kuidas protsess saab olla kaasavam, ning anda teavet personalispetsialistide toetamiseks. Lõpuks on meie eesmärk näidata neurodiversiteedi eeliseid tööelus ja partnerluse riikides tehtud sätteid tööandjatele, kes võtavad tööle neurodiversiteediga inimesi.

III. Projekt pakub neuroloogiliste erivajaduste kohta vahendeid ja teavet, mis keskendub neuroloogilisele kaasamisele, et aidata tööandjatel kasutada nende inimeste andeid, kellel on palju pakkuda, kuid kes seisavad silmitsipuuetega ja diskrimineerimisega. Neurointegratsioon peab algama juba värbamisetapis. Töölevõtjad saavad mõjutada ja kohandada protsessi kaasavamaks, seetõttu käsitletakse selle projekti raames ka värbamisprotsessi, et edendada neurodiversiteeti. Projekti tulemused suurendavad tööalast konkurentsivõimet, toetades puuetega inimeste integreerimist tööturule.

PROJEKTI TULEMUSED

KOOSTÖÖPROJEKTI PARTNERID

Euroopa Liidu kaasrahastamine. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

(Projektikood: 2022-2-IE01-KA220-VET-000097062)