ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ

I. Σύμφωνα με μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο της Γνωστικής Νευροεπιστήμης του University College του Λονδίνου, οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ) επηρεάζουν περίπου το 10% όλων των παιδιών. Ως τέτοιες, οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία αναπηριών. Οι ΕΜΔ δεν εξαφανίζονται με την πάροδο του χρόνου και θεραπεία· συνεπώς, τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες θα χρειαστούν προσαρμοσμένα μέσα για το υπόλοιπο της ζωής τους.

Η ευρύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τη φύση αυτών των δυσκολιών και τις απαραίτητες προσαρμογές βελτιώνεται με αργούς ρυθμούς τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης όσο και στον επαγγελματικό, και συχνά οι ενήλικες με ΕΜΔ, χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη, δυσκολεύονται να αναπτυχθούν επαγγελματικά. Αυτό δημιουργεί προβλήματα απασχόλησης και ψυχικής υγείας για τα άτομα με ΕΜΔ, και ειδικότερα θέματα αυτοεκτίμησης που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τις επαγγελματικές τους επιλογές, την εξέλιξη της καριέρας τους και το εισόδημά τους.

II. Το Έργο "Δυσ- στην εκπαίδευση και την εργασία" στοχεύει στο να παρέχει γνώση και εργαλεία σε εργαζομένους και εργοδότες, με σκοπό τη δημιουργία καλύτερων συνεργασιών, την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ενδυνάμωση ανθρώπων με ΕΜΔ, βελτιώνοντας επίσης τη σταθερότητα στην εργασία και την επαγγελματική ανάπτυξη για νέους εργαζόμενους που μεταβαίνουν από την επαγγελματική εκπαίδευση στην αγορά εργασίας.

Ο στόχος είναι να ενδυναμώσει τους νευροδιαφορετικούς ανθρώπους και να παρέχει στους εργοδότες εργαλεία για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την έλλειψη πληροφόρησης, κατανοώντας πώς η διαδικασία απασχόλησης μπορεί να είναι πιο ανοικτή και παρέχοντας πληροφορίες για να υποστηρίξει τους επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού. Τέλος, στοχεύουμε να επιδείξουμε τα οφέλη της νευροποικιλότητας στον επαγγελματικό χώρο, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί στις χώρες της κοινοπραξίας μας για τους εργοδότες που προσλαμβάνουν νευροδιαφορετικούς ανθρώπους.

III. Το έργο θα παρέχει εργαλεία και πληροφορίες σχετικά με τις ΕΜΔ με εστίαση στη νευροσυμπερίληψη, ώστε να βοηθήσει τους εργοδότες να αξιοποιήσουν το ταλέντο ανθρώπων που έχουν πολλά να προσφέρουν, αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προκάταληψη. Η νευροσυμπερίληψη πρέπει να ξεκινά από τη φάση της πρόσληψης. Οι εργοδότες μπορούν να προσαρμόσουν τη διαδικασία πρόσληψης, ώστε να γίνει πιο συμπεριλιπτική, γι' αυτό το έργο θα ασχοληθεί επίσης με τη διαδικασία πρόσληψης για την προώθηση της νευροποικιλότητας. Τα αποτελέσματα του έργου θα οδηγήσουν στην ενδυνάμωση της απασχολησιμότητας, υποστηρίζοντας την ένταξη ανθρώπων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

(Project code: 2022-2-IE01-KA220-VET-000097062)