Dys in Education Professional life and Work – DysinEduProWork

Puuetega inimesed on suuremas vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus. Neil on probleeme hariduse omandamise ja tööhõivega. Euroopa riikides esineb neurodiversiteediga seotud erinevusi. Mõned riigid on sellesse rohkem panustanud kui teised või on nad alustanud kaasamisega varem. Kaasamine ei ole mitte ainult riiklik ja Euroopa, vaid ka ülemaailmne küsimus. Selle ulatus ja mõõde Euroopas on näha Eurostati andmetes ja mitmes ELi aruandes, milles tuuakse esile, et praegu ei ole suur osa puuetega inimestest kaasatud haridusse, koolitusse ega tööellu, ning samuti andmed ELi liikmesriikide vahelise ebavõrdsuse kohta kaasavate haridusasutuste ja -keskkondade osas. Need andmed näitavad, et organisatsioonidel on hädavajalik tegutseda ELi tasandil, tehes koostööd mitmete liikmesriikide sidusrühmadega, kelle riiklikud olud on erinevad, et saavutada ühtsem, tasakaalustatum ja õiglasem kaasamismäär tavahariduses kogu ELis.

Projekti DysinEduProWork eesmärk on täita lünk, mis seisneb HEV-ga inimeste väheses kaasamises neid toetavasse kutsealasse, pakkudes vahendeid ja teadmisi, mis aitavad võidelda takistuste vastu, mis takistavad Dys-häiretega inimestel tööelus edu saavutada. Tööturg on juba niigi keeruline ja raske kutsehariduse ja -koolituse lõpetajate jaoks, kes ei ole puudega, kuid see võib olla ületamatu takistus nähtamatu puudega inimeste jaoks, kui ei tehta kohandusi ja ei levitata teavet teadlikkuse suurendamiseks.

DysinEduProWorki eesmärk on pakkuda e-õppe moodulina ja tööriistakomplektina tugiisikut, mis aitab valmistuda töövalikuprotsessiks, intervjuudeks ja karjääriredeliks ning annab HEV-ga inimestele ka jõudu teiste töötavate neurodiversete inimeste kogemuste kaudu. Projekti eesmärk on ka panna eriline rõhk ebasoodsas olukorras olevate ja õpiraskuste tõttu marginaliseerumisohus olevate neurodiverside inimeste abistamisele. See projekt tunnustab kutsehariduse ja -koolituse õppijate ja lõpetajate vajadusi tööjõus toimetulekuks, kus neurodiverside inimeste jaoks mõeldud kohandused ja teave nähtamatu puude kohta on olnud vähene.

Me loome täiesti uue platvormi koos e-õppe mooduli, mallide, vahendite ja infolehtedega. Kõik ressursid on kättesaadavad veebis, et pakkuda kvaliteetset ja paindlikku võimalust sisus navigeerimiseks. Selle projekti partnerid viivad läbi põhjaliku uuringu ja analüüsi ELi tööturu praeguse olukorra kohta, et paremini suunata ülejäänud jõupingutusi. Samuti loome tugikataloogi, et teavitada, kust inimesed saavad partnerluses osalevates riikides tuge leida.

Lisaks koostame töötajatele e-õppe juhendi, et toetada tööotsingut, sobiva töö leidmist, jagada ja arutada oma puudeid veebikogukonnas. Samuti loome digitaalse tööriistakasti, tööotsimise enesehindamise vahendi ning töövaliku ja -arengu vahendi.

Tööandjatele loome põhjaliku juhendi neurodiversiteeti käsitlevate ressurssidega ja tugimaterjalidega neurodiversiteediga töötajate palkamiseks. Luuakse ülesannete plaanimoodul, et aidata tööprotsesside puhul üldiselt, ning tööandjad saavad veebis juurdepääsu oma olukorrale kohaldatavatele mallidele ning teavet iga õpihäire ja selle omaduste kohta.

Kõik toodetud projekti materjalid on pärast testimist tasuta ja avatud litsentsiga. Partnerlus võtab arvesse nende tagasisidet, nõuandeid ja soovitusi ning rikastab ja täiustab materjale, et need vastaksid paremini sidusrühmade vajadustele.

Vaata projekti blogi ja jälgi partnerite sotsiaalmeediat, et olla kursis meie ressurssidega!

Euroopa Liidu kaasrahastamine. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada

(Projektikood: 2022-2-IE01-KA220-VET-000097062)