Συνεργάτες

LOGOPSYCOM (Βέλγιο)

Το Logopsycom είναι ένα κέντρο καινοτομίας στον τομέα της εκπαίδευσης που δημιουργεί και χρησιμοποιεί εναλλακτικές μεθόδους ή εργαλεία (ψηφιακά ή μη) για να ενισχύσει σχολεία, κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, νέους και γονείς. Αρχικά δημιουργήθηκε ως μια εταιρεία που εξειδικεύεται στις διαταραχές μάθησης μεταξύ των νέων, ιδίως στις “Δυσ-” (Δυσπραξία, Δυσφασία, Δυσλεξία, κλπ.), γνωστές επίσης ως Ειδικές Διαταραχές Μάθησης (SLD), και εργάζεται με στόχο την προσβασιμότητα περιεχομένου.

Προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής για σχολεία και κέντρα νεολαίας στην περιοχή του, προκειμένου να τα βοηθήσει να δημιουργήσουν έργα που θα βελτιώσουν την ποιότητα των μεθόδων διδασκαλίας, το περιβάλλον τους και την πολιτική τους για την “συμπερίληψη”. Έχει εμπειρία εργασίας σε πάνω από 30 Έργα Erasmus+ KA2.

BALLYMUN JOB CENTRE CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED (Ιρλανδία)

Η Ballymun Job Centre Co-operative Society Limited (BJC) είναι μια κοινοτική, μη κερδοσκοπική, φιλανθρωπική οργάνωση που παρέχει υπηρεσίες απασχόλησης σε ανέργους. Ο βασικός στόχος της BJC είναι να παρέχει  στα άτομα μεγαλύτερες επιλογές εργασίας και τη δυνατότητα να βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους, να αυξήσουν τα εισοδήματά τους και να μειώσουν την ευπάθεια στη φτώχεια. Η BJC εργάζεται για τη μείωση των επιπέδων φτώχειας, παρέχοντας σε ανέργους, πρόσβαση σε επαγγελματική καθοδήγηση, εκπαίδευση και κατάρτιση με στόχο την εύρεση εργασίας και την ποιοτική απασχόληση, την αύξηση του εισοδήματος και την εργασιακή ασφάλεια. Η BJC έχει αναπτύξει σχέσεις και συνεργασίες με μια ευρεία γκάμα δημόσιων, ιδιωτικών, ευρωπαϊκών και κοινοτικών οργανώσεων, και λειτουργεί επίσης σε τοπικό επίπεδο.

Μέσω μιας προσέγγισης που επικεντρώνεται στον πελάτη, η BJC έχει αναπτύξει καινοτόμες πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην καταπολέμηση της ανεργίας, αντιμετωπίζοντας τα εμπόδια και τις ανάγκες που παρουσιάζονται στους πελάτες. Πολλοί πελάτες αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της ελλιπούς επίσημης εκπαίδευσης, των χαμηλών βασικών δεξιοτήτων, της ανεπαρκούς επαγγελματικής εμπειρίας/μακροχρόνιας ανεργίας, της χαμηλής αυτοεκτίμησης, της εξάρτησης από την κοινωνική πρόνοια, της συμμετοχής σε αντικοινωνική συμπεριφορά, των εθισμών, των βεβαρημένων ποινικών μητρώων, της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, των αναπηριών και των προβλημάτων ψυχικής υγείας, για παράδειγμα. Συνεπώς, η BJC παρέχει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών και δραστηριοτήτων για να βοηθήσει στην προσπέλαση αυτών των εμποδίων και να προωθήσει τα άτομα στην αγορά εργασίας.

EUROPEAN EDUCATION & LEARNING INSTITUTE (Ελλάδα)

Το European Education and Learning Institute (EELI) είναι ένα Κέντρο Διά βίου Μάθησης, πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας. Το EELI βρίσκεται στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, και προσφέρει υπηρεσίες σε μια ευρεία γκάμα κοινοτικών προγραμμάτων με στόχο την ενεργό συμμετοχή στη διά βίου μάθηση ανθρώπων όλων των ηλικιών, ενισχύοντας τη συνεργασία στην εκπαίδευση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το EELI προωθεί την έρευνα, την περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή, την προώθηση διακρατικών εταιρικών σχέσεων και ευρωπαϊκών έργων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων.

Το EELI σχεδιάζει και διαχειρίζεται ευρωπαϊκά προγράμματα, βοηθώντας τους εμπλεκόμενους να αναπτύξουν, να μοιραστούν και να μεταφέρουν βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμες προσεγγίσεις. Επίσης, αναπτύσσει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα και υλικά, διοργανώνει σεμινάρια, εργαστήρια κι επιμορφωτικές δραστηριότητες για εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες, ανέργους και νέους εργαζόμενους. Το EELI παρέχει επίσης τεχνική υποστήριξη σε δημόσια (Περιφέρεια Κρήτης, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Σχολικής Εκπαίδευσης Κρήτης, Εμπορικοί Σύλλογοι) και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς στον τομέα της ανάπτυξης και εφαρμογής ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ερευνητικών έργων.

EUROCULTURA (Ιταλία)

Η Eurocultura είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση έρευνας, εκπαίδευσης και συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, που ιδρύθηκε το 1993. Οι βασικές δεξιότητες της Eurocultura σχετίζονται με θέματα αγοράς εργασίας και εκπαίδευσης, αναπτύσσοντας έργα και δραστηριότητες που στοχεύουν στην πρόληψη της ανεργίας μέσω της βελτίωσης της απασχολησιμότητας των νέων, των γυναικών και των εργαζομένων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο αποκλεισμού, μέσω της προώθησης της επιχειρηματικότητας, της διεθνούς κινητικότητας των φοιτητών και των εργαζομένων, της πρόληψης και της καταπολέμησης του ρατσισμού και των προκαταλήψεων, της υποστήριξης της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενεργής συμμετοχής.

Η δραστηριότητα της Eurocultura επικεντρώνεται σε διεθνή έργα, διαχείριση σταδιοδρομίας, διεθνή προγράμματα κινητικότητας στην Ιταλία, έρευνα, πρόσληψη, διαχείριση κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και δικτύωση. Η Eurocultura έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο εταιριών όπου οι φοιτητές πραγματοποιούν πρακτικές άσκησης, εδραιώνοντας συνεργατικές σχέσεις με διάφορους οργανισμούς που αντιπροσωπεύουν εταιρείες και εργαζόμενους. Το έργο της δεν περιορίζεται όμως μόνο στους νέους. Συχνά συνεργάζεται με ενήλικες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως μετανάστες πρώτης γενιάς, γυναίκες που είναι θύματα βίας, καθώς και ανθρώπους με σωματικές ή ψυχικές αναπηρίες ή δυσκολίες στη μάθηση.

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUS (Εσθονία)

Το Viljandi Kutseõppekeskus (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Viljandi) είναι μια δημόσια σχολή που προσφέρει σπουδές τόσο πλήρους απασχόλησης όσο και μερικής απασχόλησης. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν στους τομείς της αυτοκινητιστικής, μεταλλουργίας, πληροφορικής, υπηρεσιών, καθώς και επαγγέλματα σχετικά με τον κατασκευαστικό τομέα.

Η σχολή προσφέρει φιλολογικά μαθήματα σε χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο για μαθητές που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (SEN). Οι μαθητές αυτοί μπορούν να επιλέξουν να παρακολουθήσουν ένα πλήρες   πρόγραμμα ή συχνά αποφασίζουν να παρακολουθήσουν σύντομα μαθήματα. Οι μαθητές έχουν διάφορες διαταραχές, συμπεριλαμβανομένου του αυτισμού, της κώφωσης, της δυσλεξίας, της δυσγραφίας και των διαταραχών γνωστικής επεξεργασίας. Η σχολή προσφέρει επίσης εκπαίδευση σε ομάδες που έχουν διανοητικές αναπηρίες, ώστε να τους βοηθήσει να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής.

Το VIKK έχει εμπειρία σε διεθνή έργα και γνωρίζει πραγματικότητα των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Έχει δημιουργήσει ένα σύστημα υποστήριξης που περιλαμβάνει κοινωνικό παιδαγωγό, ψυχολόγο και αρχηγούς ομάδας.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

(Project code: 2022-2-IE01-KA220-VET-000097062)