Εντοπισμός της Δυσλεξίας στον εργασιακό χώρο

Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για τη δυσλεξία παγκοσμίως. Τα κράτη, αλλά και οργανισμοί που σχετίζονται με τη δυσλεξία, οργανώνουν δραστηριότητες και δράσεις, ευθυγραμμισμένες με τα βασικά ζητήματα των δυσλεξικών κοινοτήτων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

Ο Οκτώβριος ήταν επομένως ο κατάλληλος μήνας για τους εταίρους του έργου Erasmus+ «DysinEduProWork» να συναντηθούν στο Δουβλίνο, να συζητήσουν την πρόοδο του έργου και να σχεδιάσουν τις επόμενες δραστηριότητές τους. 

Το «Dys in Education, Professional Life and Work – Δυσλεξία στην Εκπαίδευση και την Εργασία» είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα, που εστιάζει στην ενίσχυση της συμπεριλιπτικής μάθησης και της διαφορετικότητας, στους τομείς της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης.

 

Ο κύριος στόχος του «Dysineduprowork» είναι η δημιουργία περιβαλλόντων μάθησης και εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, και η ενδυνάμωση εκπαιδευομένων ή εργαζομένων με μαθησιακές διαταραχές μέσω της πληροφόρησης, ανάλυσης και διευκόλυνσης μιας επιτυχημένης μετάβασης στην αγορά εργασίας. Έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει μαθητές κι εργαζόμενους με συγκεκριμένες μαθησιακές διαταραχές, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία και άλλες ειδικές μαθησιακές διαταραχές που επηρεάζουν την ανάγνωση, τη γραφή, την ορθογραφία, τα μαθηματικά και άλλες γνωστικές διαδικασίες.

Ένας χώρος εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, ή φιλικός προς θέματα δυσλεξίας, μπορεί να μειώσει το άγχος και να αυξήσει το ηθικό και τα κίνητρα. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να έχει αντίκτυπο στη μείωση της εναλλαγής προσωπικού και των αδειών ασθενείας.

Αλλά η αποδοχή και αποκάλυψη της δυσλεξίας σε έναν εργοδότη δεν είναι πάντα εύκολη για έναν εργαζόμενο, ή και για οποιονδήποτε. Είναι επομένως σημαντικό για έναν εργοδότη να μπορεί να εντοπίζει σχετικά ζητήματα και να φροντίζει να συζητά με τους υπαλλήλους που θεωρεί ότι χρειάζονται περαιτέρω υποστήριξη, προκειμένου να τους παρέχει τις καλύτερες δυνατές ρυθμίσεις στο εργασιακό περιβάλλον.

Η συν-ιδρύτρια και συν-διευθύντρια του Κέντρου για τη Δυσλεξία και τη Δημιουργικότητα του Πανεπιστημίου Yale, Sally Shaywitz αναφέρει ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά που μπορούν να εκδηλώσουν οι ενήλικες με δυσλεξία (Shaywitz, 2020):

Ανάγνωση

 • Ιστορικό δυσκολιών στην ανάγνωση και την ορθογραφία απο την παιδική ηλικία.
 • Ενώ οι δεξιότητες ανάγνωσης έχουν αναπτυχθεί με την πάροδο του χρόνου, η ίδια η ανάγνωση εξακολουθεί να απαιτεί μεγάλη προσπάθεια και γίνεται με αργό ρυθμό.
 • Σπάνια διαβάζουν για ευχαρίστηση
 • Αργή ανάγνωση των περισσότερων υλικών—βιβλία, εγχειρίδια, υπότιτλοι σε ταινίες
 • Αποφεύγουν να διαβάζουν δυνατά

Ομιλία

 • Προηγούμενες δυσκολίες προφορικής γλώσσας επιμένουν, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης ευχέρειας και ευστροφίας. Συχνή χρήση του “εεμμ” και ανακριβούς γλώσσας. Γενικευμένο άγχος κατά την ομιλία.
 • Συχνά προφέρουν λανθασμένα τα ονόματα ανθρώπων και τοποθεσιών. Μπερεδεύουν τα μέρη λέξεων.
 • Δυσκολία στην απομνημόνευση ονομάτων ανθρώπων και τοποθεσιών. Μπερδεύουν ονόματα που μοιάζουν.
 • Αγωνίζονται να χρησιμοποιήσουν τις σωστές λέξεις. Έχουν συχνά στιγμές «Το είχα στην άκρη της γλώσσας μου».
 • Σπάνια ανταποκρίνονται γρήγορα ως συνομιλητές Δυσκολεύονται όταν είναι στο κέντρο της προσοχής.
 • Το προφορικό λεξιλόγιο είναι περιορισμένο σε σχέση με το λεξιλόγιο κατανόησης.
 • Αποφεύγουν να λένε λέξεις που μπορεί να προφέρουν λάθος.

Δεξιότητες

 • Έχουν υψηλή ικανότητα μάθησης.
 • Δείχνουν αξιοσημείωτη βελτίωση όταν τους παρέχεται επιπλέον χρόνος σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
 • Αριστεύουν όταν εργάζονται σε έναν εξειδικευμένο τομέα, όπως ιατρική, νομική, δημόσιες πολιτικές, οικονομικά, αρχιτεκτονική ή βασικές επιστήμες.
 • Έχουν άριστες δεξιότητες γραφής όταν το επίκεντρο είναι το περιεχόμενο και όχι η ορθογραφία.
 • Πολύ καλή έκφραση όταν εκφράζουν ιδέες και συναισθήματα.
 • Εξαιρετική ενσυναίσθηση και φιλικότητα.
 • Επιτυχία σε τομείς που δεν εξαρτώνται από τη μνήμη περισυλλογής.
 • Ταλέντο για εννοιολόγηση υψηλού επιπέδου και ικανότητα δημιουργίας πρωτότυπων ιδεών.
 • Κλίση στην πρωτοτυπία και στο να βλέπουν τη μεγάλη εικόνα.
 • Εμφανής ανθεκτικότητα και ικανότητα προσαρμογής

Θεωρήστε τα παραπάνω ως γενικές οδηγίες. Συζητήστε με τους υπαλλήλους σας και ακούστε τα σχόλιά τους ως προς τις διευκολύνσεις που θα ταίριαζαν καλύτερα σε όλους.

Βιβλιογραφικές αναφορές:

– Shaywitz, Sally & Shaywitz, Jonathan, Overcoming Dyslexia, Sheldon Press, 2020.

– British Dyslexia Association, (Ανακτήθηκε 26/10/2023). https://www.bdadyslexia.org.uk/advice/employers/creating-a-dyslexia-friendly-workplace

– The Brain Charity, 14 Μαρτίου 2023 (Ανακτήθηκε 26/10/2023). https://www.thebraincharity.org.uk/support-neurodivergent-employees-neuroinclusive-workplace

– National Autistic Society (Ανακτήθηκε 26/10/2023). https://www.autism.org.uk/